Här finner ni bilder på ett axplock av våra utförda arbeten:

Verandaräcke:

Köksinredning:Återställning av Jugend-veranda:
Före:

Efter:


Hylla:

Fönster:

Dörrar:

Nya luckor till mössbord:

Ny grind efter gammal förlaga:

Ny dörr och nya fönster, pappspänning och tapetsering:

Trälagning av gammalt kronskåp:


Lagning av gamla stolar:

Kakelugnsuppsättning: